Provozní činnost
správa
  • Převzetí nemovitosti do správy
  • Smluvní zajištění dodávek médií
  • Rozúčtování médií (el. energie, plyn, teplo, voda, TUV, odvoz odpadu)
  • Vedení evidence nemovitostí
  • Vedení evidence nájemníků, vlastníků bytů nebo nebytových prostor
  • Jednání s nájemníky
  • A další činnosti dle přání a dohody se zákazníkem