Ekonomická činnost
správa
  • Uzavírání a vypovídání nájemních smluv v zastoupení vlastníka
  • Vyhotovení předpisu nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytů, stejně tak jako nebytových prostor a příprava rozpočtů na příští období
  • Evidence a kontrola plateb
  • Inkaso plateb (výplata přeplatků či inkaso nedoplatků), případně vymáhání pohledávek
  • Kontrola a úhrada faktur od dodavatelů služeb a prací